Examen de finalizare a studiilor de licență la Facultatea de Informatică Iași, sesiunea februarie 2023

ÎNSCRIEREA SE VA FACE ÎN TOTALITATE ONLINE, nu este necesară tipărirea tezei

1. Condiții de înscriere la examenul de licență

 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de învățământ.
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de școlarizare, de refacere activitate didactică etc. – după caz).

2. Calendarul activităților:

 • Preînscriere: online, 9-14 februarie 2023
 • Înscriere: online13-16 februarie 2023
 • Verificare dosare de către secretariat: 9-17 februarie 2023
 • Susținerea lucrării de licență: sâmbătă 25 februarie 2023 – a se vedea programarea pe comisii la secțiunea 7
 • Afișarea rezultatelor – în ziua examenului

3. Preînscriere pentru examenul de licență (9-14 februarie) :

Este prima etapă, obligatorie, pentru a putea susține examenul de licență. Are loc online prin completarea unui formular și încărcarea documentelor solicitate la secțiunea A (mai jos).

Acest pas este obligatoriu și pentru studenții care trebuie sa participe la reexaminari/restanțe dar intenționează să susțină examenul de licență în această sesiune.

Pașii necesari preînscrierii:

 1. Pregătirea unei arhive format .zip ce conține dosarul electronic cu toate documentele din secțiunea A.ACTE (acte de identitate, cereri, declarații). Arhiva va fi denumită cu numele coordonatorului urmat de numele candidatului si de cuvântul “ACTE” după șablonul NumePrenumeCoordonator_NumePrenumeCandidat_ACTE.zip (ex: BreabanMihaela_PopescuMihai_ACTE.zip).  Fiecare document din arhivă va avea dimensiunea maximă de 10 MB.
 2. Postarea arhivei la o adresă care va fi comunicată prin intermediul formularului de la pasul 3 pentru a putea fi descărcată de către comisia ce preia dosarele.
 3. Completarea formularului de la adresa: https://forms.gle/4eS3EjYcXtchgPij9 . Acesta este efectiv pasul de depunere electronică a actelor care vor permite secretariatului verificarea și eliberarea situației școlare.
 4. Verificarea/obținerea confirmării privind preînscrierea poate fi realizată consultând pagina de aici. Confirmarea va apare în aprox. două zile de la momentul completării formularului pe pagina menționată.

În cadrul formularului,  pe lângă datele de identificare și contact solicitate, candidatul trebuie

 • să aleagă 4 discipline din cele 20 obligatorii, care au legătură cu lucrarea de licență
 • să dea adresa de unde se poate descărca arhiva ce conține dosarul de înscriere (de la pasul 2 de mai sus)

Documentele ce vor fi fotocopiate, transformate în format PDF și transmise în acest pas (arhivate conform indicațiilor de mai sus) vor fi:

A. ACTE (acte de identitate, cereri, declarații):

   1. cererea de susținere a examenului de licență, cu avizul coordonatorului și semnatura candidatului – link aici; va fi scanată și salvată ca fișier .pdf cu denumirea cerere.pdf
   2. copie după certificatul de naștere; denumire fișier: nastere.pdf
   3. copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul); denumire fișier: casatorie.pdf
   4. copie după actul oficial de identitate (carte de identitate/buletin/pașaport/altul, după caz); denumire fișier: id.pdf
   5. chitanța de plata a taxei de repetare a examenului de licență (DOAR unde este cazul); denumire fișier: taxa.pdf
   6. copie după Diploma de Bacalaureat, DOAR pentru candidații care nu sunt absolvenți proprii ai Facultății de Informatică din Iași; denumire fișier:  bac.pdf

4. Înscriere pentru examenul de licență (13-16 februarie):

Această etapă se realizează după ce s-a obținut confirmarea pasului de preînscriere și are ca scop depunerea lucrării. Are loc online.

Pașii necesari înscrierii:

 1. Pregătirea unei arhive format .zip ce conține dosarul electronic cu toate documentele din secțiunea B. DOCUMENTE CORESPUNZĂTOARE TEZEI. Arhiva va fi denumită cu numele coordonatorului urmat de numele candidatului după șablonul NumePrenumeCoordonator_NumePrenumeCandidat.zip (ex: BreabanMihaela_PopescuMihai.zip).  Fiecare document din arhivă va avea dimensiunea maximă de 10 MB.
 2. Postarea arhivei la o adresă care va fi comunicată prin intermediul formularului de la pasul 3.
 3. Completarea formularului de la adresa: https://forms.gle/E61GiXpVBL9yckkC8. Acesta este efectiv pasul de înscriere și depunere electronică a lucrării. Imediat după completarea formularului documentele vor fi descărcate de către secretariat iar tezele arhivate; în consecință teza trebuie să fie în forma finală (nu versiune intermediară) la momentul completării formularului.
 4. Verificarea/obținerea confirmării privind înscrierea poate fi realizată consultând pagina de aici. Confirmarea va apare în aprox. două zile de la momentul completării formularului.

 

B. DOCUMENTE CORESPUNZĂTOARE TEZEI:

 

   1. lucrarea de licență –  format .pdf, cu paginile numerotate (lucrarea se redactează și se susține în limba de predare a programului de studii), redactată conform recomandărilor din Ghidul de Licență. Este obligatoriu ca fișierul corespunzător tezei să fie denumit după șablonul NumePrenumeCoordonator_NumePrenumeCandidat_TEZA.pdf (ex: BreabanMihaela_PopescuMihai_TEZA.pdf).
   2. anexa 4 la lucrarea de licență – Declarația de originalitate (se va descărca de aici), se va completa, semna și va fi încărcată ca fișier .pdf cu denumirea Anexa4.pdf.
   3. anexa 5 la lucrarea de licență – Declarație de consimțământ privind utilizarea conținuturilor (se va descărca de aici) se va completa, semna și va fi încărcată ca fișier .pdf cu denumirea Anexa5.pdf
   4. (dacă este cazul) anexa 6 la lucrarea de licență – Acord privind proprietatea dreptului de autor (se va descărca de aici) se va completa, semna și va fi încărcată ca fișier .pdf cu denumirea Anexa6.pdf
   5. sursele asociate aplicației dezvoltate în lucrarea de licență (pentru cazul în care teza nu reprezintă un studiu pur teoretic) vor fi arhivate într-un fișier cu denumirea surse.zip

Un punct de pornire pentru studenții ce doresc sa redacteze teza în latex poate fi șablonul publicat pe overleaf.

5. Procedura pentru susţinerea lucrării şi proba de evaluare a cunoștințelor

 1. Examinarea va avea loc în sălile Facultății de Informatică; programarea candidaților va fi afișată pe această pagină după finalizarea înscrierilor.
 2. Comisia va adresa candidatului două întrebări/subiecte din cele patru discipline alese de candidat în formularul de înregistrare. În următoarele 20 de minute, candidatul își pregăteşte răspunsurile la subiecte, fiind supravegheat de secretar pe perioada cât redactează răspunsurile. În aceste 20 de minute nu are voie să utilizeze calculatorul, alte dispozitive electronice sau alte resurse de documentare. În formularea răspunsurilor, candidatul va folosi doar 2 foi albe și un pix.
 3. După cele 20 de minute de pregătire a răspunsurilor, cu acordul secretarului de comisie, candidatul are dreptul să opereze calculatorul și începe prezentarea lucrării de licență. Candidatul va avea pornit pe calculator prezentarea (sub formă de slide-uri), filmul conținând demo-ul aplicației – dacă este cazul, mediul de lucru în care a lucrat cu acces la cod, baza de date, etc.
 4. Prezentarea lucrării va dura în jur de 10-15 minute (inclusiv întrebările din partea comisiei) și restul de 5-10 minute vor fi pentru a răspunde la întrebările din subiecte.

 

6. Lista disciplinelor obligatorii

 • Algoritmica Grafurilor (vezi fișa disciplinei aici și pagina cursului aici)
 • Arhitectura Calculatoarelor și Sisteme de Operare (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Baze de Date (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Calcul Numeric (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Fundamentele Algebrice ale Informaticii (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Grafică pe Calculator (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Ingineria Programării (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Inteligența Artificială (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Învățare Automată (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Limbaje Formale, Automate și Compilatoare (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Logică pentru Informatică (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Probabilități și Statistică (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Programare Avansată (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Programare Orientată-Obiect (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Proiectarea Algoritmilor (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Rețele de Calculatoare (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Securitatea Informației (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Sisteme de Operare (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Structuri de Date (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Tehnologii Web (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)

7. Comisii examen de licență

 • Comisia 1: Gațu Cristian (președinte), Bîrjoveanu Cătălin, Vidrașcu Cristian; membru supleant: Breabăn Mihaela; secretar: Croitoru Eugen.
 • Comisia 2: Ignat Anca (președinte), Rădulescu Vlad, Panu Andrei; membru supleant: Arusoaie Andrei; secretar: Prelipcean Bogdan (inlocuit in sesiunea din februarie cu Croitoru Eugen). Examenul va avea loc Sambata, 2023-02-25, 9:00-17:30, C412. Rezultate
 • Comisia 3: Corina Forăscu (președinte), Frăsinaru Cristian, Olariu Florentin; membru supleant: Răschip Mădălina; secretar: Armanu Nicoleta.
 • Comisia 4: Iftene Adrian (președinte), Vârlan Cosmin, Diac Paul; membru supleant: Arusoaie Andreea; secretar: Coca Georgiana.
 • Comisia 5: Buraga Sabin (președinte), Captarencu Oana, Pătruț Bogdan; membru supleant: Onică Emanuel; secretar: Anton Dan.
 • Comisia 6: Ciobâcă Ștefan (președinte), Ghirvu Lucian, Vârlan Simona; membru supleant: Zălinescu Adrian; secretar: Nica Anca-Maria. Rezultate RO, EN.

8. Consultați, de asemenea, următoarele documente: