Examen de finalizare a studiilor de licență la Facultatea de Informatică Iași, sesiunea iunie/iulie 2022

 

1. Condiții de înscriere la examenul de licență

 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de învățământ.
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de școlarizare, de refacere activitate didactică etc. – după caz).

2. Calendarul activităților:

 • Preînscriere: online, 13-17 iunie 2022
 • Înscriere: onsite (la secretariat), 20-23 iunie 2022
 • Verificare dosare de către secretariat: 13-24 iunie 2022
 • Susținerea lucrării de licență: 27 iunie-3 iulie 2022;
 • Afișarea rezultatelor – în ziua examenului

3. Preînscriere pentru examenul de licență (13-17 iunie) :

Este prima etapă, obligatorie, pentru a putea susține examenul de licență. Are loc online prin completarea unui formular și încărcarea documentelor solicitate la secțiunea A (mai jos).

Acest pas este obligatoriu și pentru studenții care trebuie sa participe la reexaminari/restanțe dar intenționează să susțină examenul de licență în această sesiune.

Pașii necesari preînscrierii:

 1. Pregătirea unei arhive format .zip ce conține dosarul electronic cu toate documentele din secțiunea A.ACTE (acte de identitate, cereri, declarații). Arhiva va fi denumită cu numele coordonatorului urmat de numele candidatului si de cuvântul “ACTE” după șablonul NumePrenumeCoordonator_NumePrenumeCandidat_ACTE.zip (ex: BreabanMihaela_PopescuMihai_ACTE.zip).  Fiecare document din arhivă va avea dimensiunea maximă de 10 MB.
 2. Postarea arhivei la o adresă care va fi comunicată prin intermediul formularului de la pasul 3 pentru a putea fi descărcată de către comisia ce preia dosarele.
 3. Completarea formularului de la adresa: https://forms.gle/q88MwfN51Q2CRBWX8. Acesta este efectiv pasul de depunere electronică a actelor care vor permite secretariatului verificarea și eliberarea situației școlare.
 4. Verificarea/obținerea confirmării privind preînscrierea poate fi realizată consultând pagina de aici. Confirmarea va apare în aprox. două zile de la momentul completării formularului pe pagina menționată.

În cadrul formularului,  pe lângă datele de identificare și contact solicitate, candidatul trebuie

 • să aleagă 4 discipline din cele 20 obligatorii, care au legătură cu lucrarea de licență
 • să dea adresa de unde se poate descărca arhiva ce conține dosarul de înscriere (de la pasul 2 de mai sus)
 • să dea o adresă la care candidatul va urca documentul corespunzător tezei la momentul finalizării și depunerii acesteia.

Documentele ce vor fi fotocopiate, transformate în format PDF și transmise în acest pas (arhivate conform indicațiilor de mai sus) vor fi:

A. ACTE (acte de identitate, cereri, declarații):

   1. cerere de înscriere (format predefinit – link aici;  se va completa, semna, scana și încărca pe server); denumire fișier: inscriere.pdf
   2. copie după certificatul de naștere; denumire fișier: nastere.pdf
   3. copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul); denumire fișier: casatorie.pdf
   4. copie după actul oficial de identitate (carte de identitate/buletin/pașaport/altul, după caz); denumire fișier: id.pdf
   5. chitanța de plata a taxei de repetare a examenului de licență (DOAR unde este cazul); denumire fișier: taxa.pdf
   6. copie după Diploma de Bacalaureat, DOAR pentru candidații care nu sunt absolvenți proprii ai Facultății de Informatică din Iași; denumire fișier:  bac.pdf

4. Înscriere pentru examenul de licență (20-23 iunie):

Această etapă se realizează prin prezentare la secretariatul facultății unde se depun următoarele:

 1. lucrarea tipărită – a se consulta secțiunea B. DOCUMENTE SPECIFICE TEZEI
 2. cererea de susținere a examenului de licență ce poartă avizul coordonatorului și este semnată de candidat (formularul este cel de la punctul 1 din secțiunea A.ACTE – link aici; acum se depune documentul original și nu o fotocopie).

De asemenea, înainte de a se prezenta la secretariat, candidatul are obligația de a încărca online lucrarea în format .pdf, la adresa specificată în formularul de preînscriere. Lucrarea în format .pdf va corespunde versiunii tipărite deoarece va fi pusă (împreună cu versiunea tipărită) la dispoziția comisiei de examinare.

B. DOCUMENTE CORESPUNZĂTOARE TEZEI:

   1. lucrarea de licență – format A4, cu paginile numerotate (lucrarea se redactează și se susține în limba de predare a programului de studii), redactată conform recomandărilor din Ghidul de Licență
   2. anexa 4 la lucrarea de licență – Declarația de originalitate (se va descărca de aici), se va completa, semna, va fi legată în cadrul lucrării
   3. anexa 5 la lucrarea de licență – Declarație de consimțământ privind utilizarea conținuturilor (se va descărca de aici) se va completa, semna, va fi legată în cadrul lucrării
   4. (dacă este cazul) anexa 6 la lucrarea de licență – Acord privind proprietatea dreptului de autor (se va descărca de aici) se va completa, semna, va fi legată în cadrul lucrării
   5. (dacă este cazul) sursele asociate aplicației dezvoltate în lucrarea de licență vor fi adăugate pe un CD ce va fi inserat în lucrarea tipărită.

Un punct de pornire pentru studenții ce doresc sa redacteze teza în latex poate fi șablonul publicat pe overleaf.

5. Procedura pentru susţinerea lucrării şi proba de evaluare a cunoștințelor

 1. Examinarea va avea loc în sălile Facultății de Informatică; programarea candidaților va fi afișată pe această pagină după finalizarea înscrierilor.
 2. Comisia va adresa candidatului două întrebări/subiecte din cele patru discipline alese de candidat în formularul de înregistrare. În următoarele 20 de minute, candidatul își pregăteşte răspunsurile la subiecte, fiind supravegheat de secretar pe perioada cât redactează răspunsurile. În aceste 20 de minute nu are voie să utilizeze calculatorul, alte dispozitive electronice sau alte resurse de documentare. În formularea răspunsurilor, candidatul va folosi doar 2 foi albe și un pix.
 3. După cele 20 de minute de pregătire a răspunsurilor, cu acordul secretarului de comisie, candidatul are dreptul să opereze calculatorul și începe prezentarea lucrării de licență. Candidatul va avea pornit pe calculator prezentarea (sub formă de slide-uri), filmul conținând demo-ul aplicației – dacă este cazul, mediul de lucru în care a lucrat cu acces la cod, baza de date, etc.
 4. Prezentarea lucrării va dura în jur de 10-15 minute (inclusiv întrebările din partea comisiei) și restul de 5-10 minute vor fi pentru a răspunde la întrebările din subiecte.

 

6. Lista disciplinelor obligatorii

 • Algoritmica Grafurilor (vezi fișa disciplinei aici și pagina cursului aici)
 • Arhitectura Calculatoarelor și Sisteme de Operare (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Baze de Date (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Calcul Numeric (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Fundamentele Algebrice ale Informaticii (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Grafică pe Calculator (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Ingineria Programării (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Inteligența Artificială (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Învățare Automată (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Limbaje Formale, Automate și Compilatoare (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Logică pentru Informatică (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Probabilități și Statistică (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Programare Avansată (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Programare Orientată-Obiect (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Proiectarea Algoritmilor (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Rețele de Calculatoare (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Securitatea Informației (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Sisteme de Operare (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Structuri de Date (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)
 • Tehnologii Web (vezi fișa disciplinei aici pagina cursului aici)

7. Comisii examen de licență

 • Comisia 1: Gațu Cristian (președinte), Bîrjoveanu Cătălin, Vidrașcu Cristian; membru supleant: Breabăn Mihaela; secretar: Croitoru Eugen
 • Comisia 2: Ignat Anca (președinte), Rădulescu Vlad, Panu Andrei; membru supleant: Arusoaie Andrei; secretar: Prelipcean Bogdan
 • Comisia 3: Corina Forăscu (președinte), Frăsinaru Cristian, Olariu Florentin; membru supleant: Răschip Mădălina; secretar: Armanu Nicoleta
 • Comisia 4: Iftene Adrian (președinte), Vârlan Cosmin, Diac Paul; membru supleant: Arusoaie Andreea; secretar: Coca Georgiana
 • Comisia 5: Buraga Sabin (președinte), Captarencu Oana, Pătruț Bogdan; membru supleant: Onică Emanuel; secretar: Anton Dan
 • Comisia 6: Ciobâcă Ștefan (președinte), Ghirvu Lucian, Vârlan Simona; membru supleant: Zălinescu Adrian; secretar: Nica Anca

Membri supleanți: Adrian Zălinescu, Lucian Ghirvu, Cătălin Bîrjoveanu, Paul Diac, Cristian Gațu, Mădălina Răschip

8. Consultați, de asemenea, următoarele documente: